۰۵۱-۳۶۰۵۵۲۹۸ Info@IranDWG.com

تونل ها

نمایش یک نتیجه

 • 29

  جزییات اجرایی تونل زیرزمینی با بتن مسلح

  20,000 تومان

  ویژه

  جزییات اجرایی تونل زیرزمینی با بتن مسلح شامل :

  جزییات اجرایی سازه تونل دسترسی با بتن مسلح

  به همراه جزییات ، دیتیل ها و توضیحات اجرایی

  طراحی شده توسط شرکت مهندسین مشاور برای مترو تهران

 • 21

  جزییات اجرایی تونل زیرزمینی با پروفیل فولادی

  20,000 تومان

  ویژه

  جزییات اجرایی تونل زیرزمینی با پروفیل فولادی شامل :

  جزییات اجرایی سازه تونل دسترسی با مقطع پروفیل فولادی

  به همراه جزییات ، دیتیل ها و توضیحات اجرایی

  طراحی شده توسط شرکت مهندسین مشاور برای مترو تهران

 • 66

  جزییات اجرایی تونل زیرزمینی با لتیس

  20,000 تومان

  ویژه

  جزییات اجرایی تونل زیرزمینی با فریم لتیس شامل :

  جزییات اجرایی سازه تونل دسترسی با فریم لتیس

  به همراه جزییات ، دیتیل ها و توضیحات اجرایی

  طراحی شده توسط شرکت مهندسین مشاور برای مترو تهران